Правовий висновок Верховного Суду України щодо можливості апеляційного оскарження
Опубліковано:
Правовий висновок Верховного Суду України щодо можливості апеляційного оскарження

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 06.09.17 р. розглянув справу №  6-1844цс16, предметом якої був спір про поділ спільного майна подружжя. ВСУ зробив такий правовий висновок. Відповідно до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. У  ст.  129 Конституції України закріплені основні засади судочинства. Ці засади є конституційними гарантіями права на судовий захист. Згідно з п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства в Україні є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках  — на  касаційне оскарження судового рішення. Конституційний Суд України у  рішенні від 11.12.07 р. № 11-рп/2007 зазначив, що реалізацією права особи на  судовий захист є  можливість оскарження судових рішень у  судах апеляційної та  касаційної інстанцій. Перегляд судових рішень в  апеляційному та  касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини та громадянина (абз. 3 п.п 3.1 п. 3 мотивувальної частини). Конституційні гарантії захисту прав і свобод людини та  громадянина в  апеляційній та  касаційній інстанціях конкретизовано в гл. 1 та 2 розд. V ЦПК, де врегульовано порядок і підстави для апеляційного та касаційного оскарження рішень і ухвал суду в цивільному судочинстві. Відповідно до ч. ст. 292 ЦПК сторони та інші особи, які беруть участь у  справі, а  також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки, мають право оскаржити в  апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково. За змістом зазначеної статті право на апеляційне оскарження мають особи, які не  брали участі у  справі, проте ухвалене судове рішення завдає їм шкоди, що виражається  несприятливих для них наслідках. З  повним текстом постанови Верховного Суду України у цій справі можна буде ознайомитися на офіційному веб-сайті Суду (http://www.scourt.gov.ua) у підрозділі «Постанови у справах цивільної юрисдикції» розділу «Рішення Верховного Суду України» за посиланням:

 http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/3A27BA2878317C87C22581A0002F0CCE

Читайте також
ВС/КЦС: Батьки зобов’язані утримувати повнолітню дитину, яка продовжує навчатися після досягнення повноліття незалежно від форми навчання до досягнення нею віку, що є меншим 23 років
ВС/КЦС: Батьки зобов’язані утримувати повнолітню дитину, яка продовжує навчатися після досягнення повноліття незалежно від форми навчання до досягнення нею віку, що є меншим 23 років
Фабула судового акта: В цій справі про стягнення аліментів Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду касаційну скаргу позивачки задовольнив…
Читати далі
Місце проживання дитини встановлене судом може бути лише одне, а періодичне проживання дитини то з матір’ю, то з батьком не передбачене законодавством (ВССУ від 28 травня 2016р. у справі № 759/6044/15-ц)
Місце проживання дитини встановлене судом може бути лише одне, а періодичне проживання дитини то з матір’ю, то з батьком не передбачене законодавством (ВССУ від 28 травня 2016р. у справі № 759/6044/15-ц)
Фабула судового акту: Цікава справа про визначення судом місця проживання дитини, яка підтверджує неможливість встановлення проживання дитини частково у матері,…
Читати далі
Рішення Верховного Суду Касаційного адміністративного суду у справі № 591/3086/16-а 06 листопада 2018 р: Учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, мають право на дострокове призначення пенсії за віком.
Рішення Верховного Суду Касаційного адміністративного суду у справі № 591/3086/16-а 06 листопада 2018 р: Учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, мають право на дострокове призначення пенсії за віком.
Учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні…
Читати далі