ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВСУ (про самовільне будівництво)
Опубліковано:
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВСУ (про самовільне будівництво)

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 25.05.17 р. розглянув справу № 6-579цс17, предметом якої був спір про відшкодування шкоди в порядку регресу. ВСУ зробив такий правовий висновок. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про основи містобудування» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) державне регулювання у сфері містобудування здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури, іншими органами в порядку, установленому законодавством. Відповідно до ч. 1 і 2 ст. 376 ЦК житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належного проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього. За загальним правилом ч. 4 ст. 376 ЦК самочинно збудоване нерухоме майно підлягає знесенню особою, яка його здійснила, або за її рахунок. Згідно зі ст. 25 Закону України «Про основи містобудування» особи, винні у виконанні будівельних робіт чи реставраційних робіт без дозволу та затвердженого у встановленому порядку проекту або з відхиленням від нього та самовільній зміні архітектурного вигляду споруди, у процесі експлуатації несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Відповідно до  ст.  5 Закону України «Про прокуратуру» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) на прокуратуру покладено представництво інтересів держави в суді. В  особі держави виступає Одеська міська рада, яка згідно з п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) здійснює повноваження щодо розпорядження землями в межах населеного пункту. Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх власниками чи користувачами в установленому законодавством порядку. Звернення прокурора із  зазначеним позовом в  інтересах держави в  особі Одеської міської ради є законним та відповідає приписам ст. 5 і 36-1Закону України «Про прокуратуру» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), відповідно до яких на прокуратуру покладено представництво інтересів держави в  суді, яке полягає у  здійсненні прокурорами від  імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів держави у випадках, передбачених законом. Підставою представництва у суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів унаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою. Таким чином, вчинення відповідачем протиправних дій у вигляді самочинного будівництва порушує зазначені вище інтереси держави, в особі якої у зазначеному спорі виступає Одеська міська рада, яка згідно з п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), здійснює повноваження щодо розпорядження землями в межах населеного пункту. При цьому право на звернення до суду із зазначеним позовом належить органам прокуратури в інтересах держави в особі міської ради та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, виходячи зі змісту ч. 7 ст. 376 ЦПК, ст. 45 ЦПК, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), ст. 7 Закону України «Про основи містобудування» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

З  повним текстом постанови Верховного Суду України у цій справі можна буде ознайомитися на офіційному веб-сайті Суду (http://www.scourt.gov.ua) у підрозділі «Постанови у справах цивільної юрисдикції» розділу «Рішення Верховного Суду України» за посиланням:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/02CFF53AFD29D675C22581310030C57E

 

Читайте також
ВС/КЦС: Батьки зобов’язані утримувати повнолітню дитину, яка продовжує навчатися після досягнення повноліття незалежно від форми навчання до досягнення нею віку, що є меншим 23 років
ВС/КЦС: Батьки зобов’язані утримувати повнолітню дитину, яка продовжує навчатися після досягнення повноліття незалежно від форми навчання до досягнення нею віку, що є меншим 23 років
Фабула судового акта: В цій справі про стягнення аліментів Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду касаційну скаргу позивачки задовольнив…
Читати далі
Місце проживання дитини встановлене судом може бути лише одне, а періодичне проживання дитини то з матір’ю, то з батьком не передбачене законодавством (ВССУ від 28 травня 2016р. у справі № 759/6044/15-ц)
Місце проживання дитини встановлене судом може бути лише одне, а періодичне проживання дитини то з матір’ю, то з батьком не передбачене законодавством (ВССУ від 28 травня 2016р. у справі № 759/6044/15-ц)
Фабула судового акту: Цікава справа про визначення судом місця проживання дитини, яка підтверджує неможливість встановлення проживання дитини частково у матері,…
Читати далі
Рішення Верховного Суду Касаційного адміністративного суду у справі № 591/3086/16-а 06 листопада 2018 р: Учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, мають право на дострокове призначення пенсії за віком.
Рішення Верховного Суду Касаційного адміністративного суду у справі № 591/3086/16-а 06 листопада 2018 р: Учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, мають право на дострокове призначення пенсії за віком.
Учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні…
Читати далі