Що ми робимо?
 • Представництво інтересів в судах
 • Реєстрація та ліквідація суб’єктів господарювання
 • Корпоративне право
 • Договірна та претензійна діяльність
 • Трудове право та право соціального забезпечення
 • Податкове право
 • Правовий захист при проведенні перевірок, отримання дозволів та оскарження рішень Державних органів
 • Банківське та страхове право
 • Послуги адвоката в кримінальних справах
 • Сімейне та спадкове право
 • Правовий супровід операцій з землею та нерухомістю
 • Супроводження виконавчого провадження
Представництво інтересів в судах
 • Представництво інтересів у цивільних справах (трудові спори, сімейні спори, спадкові спори, земельні спори, захист прав споживачів, кредитні спори та ін.);
 • Представництво інтересів в господарських судах. Спори між суб’єктами господарювання;
 • Представництво інтересів в адміністративних судах (митні спори, податкові спори, оскарження рішень дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень та ін.);
 • Підготовка апеляційних і касаційних скарг;
 • Представництво інтересів в судах апеляційної і касаційної інстанцій;
 • Підготовка заяв про перегляд рішень у Верховному Суді України;
 • Представництво у третейських судах. Оскарження рішень третейських судів;
 • Підготовка та подача заяви до Європейського суду з прав людини.
Реєстрація та ліквідація суб’єктів господарювання
 • Реєстрація юридичних осіб (товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), акціонерних товариств (ПрАТ, ПАТ), повних товариств, командитних товариств, товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ));  
 • Реєстрація фізичних осіб-підприємців (ФОП);
 • Реєстрація громадських організацій;
 • Реєстрація представництв іноземних компаній в Україні, підприємств з іноземними інвестиціями;
 • Реєстрація філій, дочірніх підприємств;
 • Зміна організаційно-правової форми юридичної особи (реорганізація);
 • Отримання витягу/виписки/довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Постановка на облік в податкову інспекцію. Отримання свідоцтва про сплату єдиного податку;
 • Припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП);
 • Ліквідація юридичних осіб.
Корпоративне право
 • Купівля-продаж корпоративних прав (розробка документів, супровід процедури, реєстрація змін);
 • Корпоративні спори між суб’єктами господарювання (судове та позасудове вирішення);
 • Розробка статутів, реєстрація (перереєстрація) суб'єктів господарювання;
 • Внесення змін до Статуту, проведення інших змін до установчих документів (зміна найменування підприємства, зміна місцезнаходження (юридичної адреси) підприємства, зміна видів діяльності підприємства (КВЕД) та ін.);
 • Збільшення, зменшення розміру статутного капіталу, вихід, виключення зі складу учасників ТОВ;
 • Надання допомоги в проведенні загальних зборів акціонерів (учасників), засідань Правління, засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії;
 • Зміна Директора (Керівника) юридичної особи.
Договірна та претензійна діяльність
 • Складання проектів договорів/протоколів розбіжностей;
 • Юридична експертиза проектів договорів, які пропонуються клієнту для підписання;
 • Юридична допомога при  укладенні договорів, їх зміні та розірванні, визнання договорів недійсними;
 • Забезпечення нотаріального посвідчення документів та державної реєстрації відповідних договорів;
 • Розробка зовнішньоекономічних контрактів (договорів);
 • Допомога при виборі оптимальних форм реалізації договорів з урахуванням максимальної правової захищеності й мінімізації оподатковування при виконанні договірних зобов’язань.
Трудове право та право соціального забезпечення
 • Консультації та розробка внутрішніх актів підприємства з питань охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці;
 • Підготовка трудових договорів та контрактів;
 • Підготовка і реєстрація колективних договорів;
 • Юридичний супровід та представництво інтересів в судових розглядах по індивідуальних та колективних спорах.
Податкове право
 • Адміністративне та судове оскарження податкових повідомлень-рішень, дій чи бездіяльності податкових органів;
 • Захист у кримінальних провадженнях за ознаками злочинів у сфері господарської діяльності, у тому числі ухилення від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • Консультації з питань податкового обліку, планування та застосування податкового законодавства;
 • Супровід перевірок платників податків та інших контрольних заходів.
Правовий захист при проведенні перевірок, отримання дозволів та оскарження рішень Державних органів
 • Юридичний супровід при проведенні перевірок контролюючими органами;
 • Оскарження актів і протоколів перевірок в органах державної фіскальної служби, інспекції з питань захисту прав споживачів, органів СЕС та ін;
 • Оскарження рішень органів державної влади;
 • Направлення запитів, листів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • Допомога при отриманні дозволів в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Банківське та страхове право
 • Кредитні спори (визнання договору про надання кредиту недійсним, визнання недійсними умов, на основі яких банки збільшують розмір процентної ставки по кредиту та штрафних санкцій.);
 • Іпотечні спори (визнання договору іпотеки недійсним);
 • Спори пов’язані з особистими чи майновими зобов’язаннями (визнання договору поруки недійсним, визнання договору застави недійсним.);
 • Страхові спори. Оскарження відмов страхових компаній у виплаті страхових виплат;
 • Юридичний супровід при оформленні ДТП та здійсненні страхових виплат.
Послуги адвоката в кримінальних справах
 • Допомога адвоката на всіх стадіях кримінального провадження;
 • Консультації з питань кримінального та кримінально-процесуального законодавства, складання процесуальних документів і т.д.;
 • Послуги адвоката під час проведення обшуків та виїмок документів;
 • Представництво і захист прав та інтересів клієнта під час проведення досудового слідства. Представництво і захист прав та інтересів клієнта в судах;
 • Підготовка та подача апеляційної та касаційної скарг на вироки та ухвали суду;
 • Оскарження вироків та ухвал суду до апеляційної та касаційної інстанцій;
 • Подача заяви на перегляд рішень у Верховному Суді України;
 • Підготовка та подача заяви до Європейського суду з прав людини;
 • Представництво інтересів потерпілих на всіх стадіях провадження.
Сімейне та спадкове право
 • Стягнення аліментів, зменшення розміру аліментів;
 • Отримання дозволу суду на виїзд дитини за кордон без дозволу одного з батьків;
 • Представництво інтересів в судах щодо справ про розірвання шлюбу, поділ майна;
 • Надання допомоги при оформленні спадщини (спадкування за законом та спадкування за заповітом);
 • Супроводження судових процесів по визнанню права власності у порядку спадкування;
 • Судове оспорювання дійсності заповітів;
 • Встановлення (оспорювання) батьківства, визначення порядку (проживання) побачень з дитиною;
 • Встановлення факту родинних стосунків, встановлення факту проживання однією сім’єю;
 • Усиновлення, установлення опіки та піклування.
Правовий супровід операцій з землею та нерухомістю
 • Отримання витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • Супровід земельних спорів у судах та справ щодо нерухомості;
 • Супровід проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • Супровід процедури реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно;
 • Супровід процедури реєстрації права власності на самочинно побудовані об’єкти нерухомого майна;
 • Супровід реєстрації права власності та інших речових прав на землю;
 • Юридичний супровід операцій із землею, що проводяться сільськогосподарськими товаровиробниками (оренда земельних ділянок, викуп земельних ділянок, розробка проектів землеустрою тощо);
 • Юридичний супровід операцій з об’єктами нерухомого майна (купівля-продаж, дарування, міна, внесення в статутний фонд юридичної особи тощо та ін.).
Супроводження виконавчого провадження
 • Отримання виконавчого документа в судах та інших органах, рішення яких підлягають примусовому виконанню;
 • Підготовка і подача заяв до державної виконавчої служби про примусове виконання рішень судів загальної юрисдикції, господарських та адміністративних, а також – виконавчих написів нотаріусів;
 • Супровід виконавчого провадження на всіх етапах (підготовка документів, подача клопотань, заяв, скарг);
 • Оскарження дій чи бездіяльності виконавчої служби (накладення арешту на майно, накладення арешту на рахунки, затягування стягнення за виконавчими документами);
 • Надання консультацій з приводу виконання рішення.
Чому звертаються до нас?
 • image description
  Висока кваліфікація співробітників

  Наша команда складається із висококваліфікованих адвокатів, які постійно працюють над удосконаленням свого професійного рівня, що дозволяє надавати правову допомогу нашим клієнтам на високому практичному рівні.

 • image description
  Надійна команда фахівців

  Ми не тільки надаємо адвокатські послуги, а й несем відповідальність за свою професійну діяльність.

 • image description
  Широкий спектр послуг

  Звернувшись до АО "ЮК "КЕЙ ЕНД КЕЙ ТРАСТ" наші клієнти мають змогу отримати максимальний обсяг юридичних послуг в одній компанії, що дає можливість клієнтам більш раціонально використовувати свої ресурси.

Факти в цифрах
 • 62 Задоволених клієнта
 • 18.7млн.грн. Стягнення на користь наших клієнтів
 • 172 Виграних справи
 • 11.5млн.грн. Відбитих претензій до наших клієнтів
 • 500 Проведених консультацій
Отримайте консультацію Допомога у вирішенні ваших питань
або Залиште заявку на зворотній дзвінок Зворотній дзвінок
Наші партнери
Останні новини
ВС/КЦС: Батьки зобов’язані утримувати повнолітню дитину, яка продовжує навчатися після досягнення повноліття незалежно від форми навчання до досягнення нею віку, що є меншим 23 років
ВС/КЦС: Батьки зобов’язані утримувати повнолітню дитину, яка продовжує навчатися після досягнення повноліття незалежно від форми навчання до досягнення нею віку, що є меншим 23 років
Фабула судового акта: В цій справі про стягнення аліментів Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду касаційну скаргу позивачки задовольнив…
Читати далі
Місце проживання дитини встановлене судом може бути лише одне, а періодичне проживання дитини то з матір’ю, то з батьком не передбачене законодавством (ВССУ від 28 травня 2016р. у справі № 759/6044/15-ц)
Місце проживання дитини встановлене судом може бути лише одне, а періодичне проживання дитини то з матір’ю, то з батьком не передбачене законодавством (ВССУ від 28 травня 2016р. у справі № 759/6044/15-ц)
Фабула судового акту: Цікава справа про визначення судом місця проживання дитини, яка підтверджує неможливість встановлення проживання дитини частково у матері,…
Читати далі
Рішення Верховного Суду Касаційного адміністративного суду у справі № 591/3086/16-а 06 листопада 2018 р: Учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, мають право на дострокове призначення пенсії за віком.
Рішення Верховного Суду Касаційного адміністративного суду у справі № 591/3086/16-а 06 листопада 2018 р: Учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, мають право на дострокове призначення пенсії за віком.
Учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні…
Читати далі
about-img

Про компанію

Адвокатське об'єднання «Юридична компанія« КЕЙ ЕНД КЕЙ ТРАСТ »це компанія фахівців, які надають весь спектр юридичних послуг. Адвокати компанії мають великий практичний досвід в різних галузях юриспруденції (цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне право), що дозволяє компанії надавати юридичні послуги на високому рівні. Компанія по праву заслужила повагу клієнтів та є їх надійним партнером у сфері юридичного супроводу.
Нашими основними цінностями, які орієнтовані на клієнтів, є:

 • Відповідальність - беручись за ведення справи, адвокати нашої компанії роблять все необхідне для досягнення потрібного для клієнта результату. Відповідальний підхід до вирішення поставлених завдань є основою нашої репутації.
 • Довіра - ми заслужили довіру клієнтів сумлінним ставленням до вирішення будь-яких справ в чітко обумовлені терміни.
 • Надійність - професійна підготовка фахівців нашої компанії забезпечує досягнення поставлених цілей. Ми постійно підвищуємо рівень своєї кваліфікації, забезпечуючи якість послуг, що надаються.
 • Позитивний результат - саме на такий результат спрямовані всі дії, старання і зусилля фахівців нашої компанії.