Що ми робимо?
 • Представництво інтересів в судах
 • Реєстрація та ліквідація суб’єктів господарювання
 • Корпоративне право
 • Договірна та претензійна діяльність
 • Трудове право та право соціального забезпечення
 • Податкове право
 • Правовий захист при проведенні перевірок, отримання дозволів та оскарження рішень Державних органів
 • Банківське та страхове право
 • Послуги адвоката в кримінальних справах
 • Сімейне та спадкове право
 • Правовий супровід операцій з землею та нерухомістю
 • Супроводження виконавчого провадження
Представництво інтересів в судах
 • Представництво інтересів у цивільних справах (трудові спори, сімейні спори, спадкові спори, земельні спори, захист прав споживачів, кредитні спори та ін.);
 • Представництво інтересів в господарських судах. Спори між суб’єктами господарювання;
 • Представництво інтересів в адміністративних судах (митні спори, податкові спори, оскарження рішень дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень та ін.);
 • Підготовка апеляційних і касаційних скарг;
 • Представництво інтересів в судах апеляційної і касаційної інстанцій;
 • Підготовка заяв про перегляд рішень у Верховному Суді України;
 • Представництво у третейських судах. Оскарження рішень третейських судів;
 • Підготовка та подача заяви до Європейського суду з прав людини.
Реєстрація та ліквідація суб’єктів господарювання
 • Реєстрація юридичних осіб (товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), акціонерних товариств (ПрАТ, ПАТ), повних товариств, командитних товариств, товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ));  
 • Реєстрація фізичних осіб-підприємців (ФОП);
 • Реєстрація громадських організацій;
 • Реєстрація представництв іноземних компаній в Україні, підприємств з іноземними інвестиціями;
 • Реєстрація філій, дочірніх підприємств;
 • Зміна організаційно-правової форми юридичної особи (реорганізація);
 • Отримання витягу/виписки/довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Постановка на облік в податкову інспекцію. Отримання свідоцтва про сплату єдиного податку;
 • Припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП);
 • Ліквідація юридичних осіб.
Корпоративне право
 • Купівля-продаж корпоративних прав (розробка документів, супровід процедури, реєстрація змін);
 • Корпоративні спори між суб’єктами господарювання (судове та позасудове вирішення);
 • Розробка статутів, реєстрація (перереєстрація) суб'єктів господарювання;
 • Внесення змін до Статуту, проведення інших змін до установчих документів (зміна найменування підприємства, зміна місцезнаходження (юридичної адреси) підприємства, зміна видів діяльності підприємства (КВЕД) та ін.);
 • Збільшення, зменшення розміру статутного капіталу, вихід, виключення зі складу учасників ТОВ;
 • Надання допомоги в проведенні загальних зборів акціонерів (учасників), засідань Правління, засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії;
 • Зміна Директора (Керівника) юридичної особи.
Договірна та претензійна діяльність
 • Складання проектів договорів/протоколів розбіжностей;
 • Юридична експертиза проектів договорів, які пропонуються клієнту для підписання;
 • Юридична допомога при  укладенні договорів, їх зміні та розірванні, визнання договорів недійсними;
 • Забезпечення нотаріального посвідчення документів та державної реєстрації відповідних договорів;
 • Розробка зовнішньоекономічних контрактів (договорів);
 • Допомога при виборі оптимальних форм реалізації договорів з урахуванням максимальної правової захищеності й мінімізації оподатковування при виконанні договірних зобов’язань.
Трудове право та право соціального забезпечення
 • Консультації та розробка внутрішніх актів підприємства з питань охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці;
 • Підготовка трудових договорів та контрактів;
 • Підготовка і реєстрація колективних договорів;
 • Юридичний супровід та представництво інтересів в судових розглядах по індивідуальних та колективних спорах.
Податкове право
 • Адміністративне та судове оскарження податкових повідомлень-рішень, дій чи бездіяльності податкових органів;
 • Захист у кримінальних провадженнях за ознаками злочинів у сфері господарської діяльності, у тому числі ухилення від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • Консультації з питань податкового обліку, планування та застосування податкового законодавства;
 • Супровід перевірок платників податків та інших контрольних заходів.
Правовий захист при проведенні перевірок, отримання дозволів та оскарження рішень Державних органів
 • Юридичний супровід при проведенні перевірок контролюючими органами;
 • Оскарження актів і протоколів перевірок в органах державної фіскальної служби, інспекції з питань захисту прав споживачів, органів СЕС та ін;
 • Оскарження рішень органів державної влади;
 • Направлення запитів, листів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • Допомога при отриманні дозволів в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Банківське та страхове право
 • Кредитні спори (визнання договору про надання кредиту недійсним, визнання недійсними умов, на основі яких банки збільшують розмір процентної ставки по кредиту та штрафних санкцій.);
 • Іпотечні спори (визнання договору іпотеки недійсним);
 • Спори пов’язані з особистими чи майновими зобов’язаннями (визнання договору поруки недійсним, визнання договору застави недійсним.);
 • Страхові спори. Оскарження відмов страхових компаній у виплаті страхових виплат;
 • Юридичний супровід при оформленні ДТП та здійсненні страхових виплат.
Послуги адвоката в кримінальних справах
 • Допомога адвоката на всіх стадіях кримінального провадження;
 • Консультації з питань кримінального та кримінально-процесуального законодавства, складання процесуальних документів і т.д.;
 • Послуги адвоката під час проведення обшуків та виїмок документів;
 • Представництво і захист прав та інтересів клієнта під час проведення досудового слідства. Представництво і захист прав та інтересів клієнта в судах;
 • Підготовка та подача апеляційної та касаційної скарг на вироки та ухвали суду;
 • Оскарження вироків та ухвал суду до апеляційної та касаційної інстанцій;
 • Подача заяви на перегляд рішень у Верховному Суді України;
 • Підготовка та подача заяви до Європейського суду з прав людини;
 • Представництво інтересів потерпілих на всіх стадіях провадження.
Сімейне та спадкове право
 • Стягнення аліментів, зменшення розміру аліментів;
 • Отримання дозволу суду на виїзд дитини за кордон без дозволу одного з батьків;
 • Представництво інтересів в судах щодо справ про розірвання шлюбу, поділ майна;
 • Надання допомоги при оформленні спадщини (спадкування за законом та спадкування за заповітом);
 • Супроводження судових процесів по визнанню права власності у порядку спадкування;
 • Судове оспорювання дійсності заповітів;
 • Встановлення (оспорювання) батьківства, визначення порядку (проживання) побачень з дитиною;
 • Встановлення факту родинних стосунків, встановлення факту проживання однією сім’єю;
 • Усиновлення, установлення опіки та піклування.
Правовий супровід операцій з землею та нерухомістю
 • Отримання витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • Супровід земельних спорів у судах та справ щодо нерухомості;
 • Супровід проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • Супровід процедури реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно;
 • Супровід процедури реєстрації права власності на самочинно побудовані об’єкти нерухомого майна;
 • Супровід реєстрації права власності та інших речових прав на землю;
 • Юридичний супровід операцій із землею, що проводяться сільськогосподарськими товаровиробниками (оренда земельних ділянок, викуп земельних ділянок, розробка проектів землеустрою тощо);
 • Юридичний супровід операцій з об’єктами нерухомого майна (купівля-продаж, дарування, міна, внесення в статутний фонд юридичної особи тощо та ін.).
Супроводження виконавчого провадження
 • Отримання виконавчого документа в судах та інших органах, рішення яких підлягають примусовому виконанню;
 • Підготовка і подача заяв до державної виконавчої служби про примусове виконання рішень судів загальної юрисдикції, господарських та адміністративних, а також – виконавчих написів нотаріусів;
 • Супровід виконавчого провадження на всіх етапах (підготовка документів, подача клопотань, заяв, скарг);
 • Оскарження дій чи бездіяльності виконавчої служби (накладення арешту на майно, накладення арешту на рахунки, затягування стягнення за виконавчими документами);
 • Надання консультацій з приводу виконання рішення.
Чому звертаються до нас?
 • image description
  Висока кваліфікація співробітників

  Наша команда складається із висококваліфікованих адвокатів, які постійно працюють над удосконаленням свого професійного рівня, що дозволяє надавати правову допомогу нашим клієнтам на високому практичному рівні.

 • image description
  Надійна команда фахівців

  Ми не тільки надаємо адвокатські послуги, а й несем відповідальність за свою професійну діяльність.

 • image description
  Широкий спектр послуг

  Звернувшись до АО "ЮК "КЕЙ ЕНД КЕЙ ТРАСТ" наші клієнти мають змогу отримати максимальний обсяг юридичних послуг в одній компанії, що дає можливість клієнтам більш раціонально використовувати свої ресурси.

Факти в цифрах
 • 62 Задоволених клієнта
 • 18.7млн.грн. Стягнення на користь наших клієнтів
 • 172 Виграних справи
 • 11.5млн.грн. Відбитих претензій до наших клієнтів
 • 500 Проведених консультацій
Отримайте консультацію Допомога у вирішенні ваших питань
або Залиште заявку на зворотній дзвінок Зворотній дзвінок
Наші партнери
Останні новини
СТАТУТ ТОВ 2018 У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ
СТАТУТ ТОВ 2018 У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ
06 лютого 2018 року прийнято новий Закон України про ТОВ. Вказаний закон набере чинності 17 червня 2018 року. Новий Закон запроваджує нові механізми корпоративного…
Читати далі
Відсутність на рахунку клієнта коштів, достатніх для виконання платіжного доручення, є підставою для його невиконання банком, тому неперерахування податку не є наслідком винних дій банку
Відсутність на рахунку клієнта коштів, достатніх для виконання платіжного доручення, є підставою для його невиконання банком, тому неперерахування податку не є наслідком винних дій банку
Верховний суд (справа № К/9901/8524/18, 07.02.18). Задовольняючи адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю до Державної податкової інспекції…
Читати далі
Правова позиція Верховного Суду України щодо стягнення заборгованості
Правова позиція Верховного Суду України щодо стягнення заборгованості
Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 06.09.17 р. розглянув справу № 6-151422с17, предметом якої був спір про стягнення заборгованості.…
Читати далі
about-img

Про компанію

Адвокатське об'єднання «Юридична компанія« КЕЙ ЕНД КЕЙ ТРАСТ »це компанія фахівців, які надають весь спектр юридичних послуг. Адвокати компанії мають великий практичний досвід в різних галузях юриспруденції (цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне право), що дозволяє компанії надавати юридичні послуги на високому рівні. Компанія по праву заслужила повагу клієнтів та є їх надійним партнером у сфері юридичного супроводу.
Нашими основними цінностями, які орієнтовані на клієнтів, є:

 • Відповідальність - беручись за ведення справи, адвокати нашої компанії роблять все необхідне для досягнення потрібного для клієнта результату. Відповідальний підхід до вирішення поставлених завдань є основою нашої репутації.
 • Довіра - ми заслужили довіру клієнтів сумлінним ставленням до вирішення будь-яких справ в чітко обумовлені терміни.
 • Надійність - професійна підготовка фахівців нашої компанії забезпечує досягнення поставлених цілей. Ми постійно підвищуємо рівень своєї кваліфікації, забезпечуючи якість послуг, що надаються.
 • Позитивний результат - саме на такий результат спрямовані всі дії, старання і зусилля фахівців нашої компанії.